PERSONLIGT OMBUD

Umeåregionen

För dig i Umeå, Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Bjurholm och Nordmaling.

AKTUELLT

Välkommen med din ansökan.  

KONTAKT

  Nedan vår broschyr

  OM

  LITE OM VÅR VERKSAMHET

  Om verksamheten

  Personliga ombudsverksamheten i Umeåregionen är en organisation i samverkan mellan Umeåregionens 6 kommuner och Region Västerbotten där Umeå Kommun är värdkommun och har tagit på sig arbetsgivaransvaret. I verksamheten arbetar fyra stycken ombud. Vi är verksamma i Umeå, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner.  Vi är fristående från myndigheter och arbetar på uppdrag av dig.

  Vad gör vi

  Personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som är tidsbegränsat. Vi vänder oss till personer med långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning som på grund av det har stora svårigheter i sin vardag. Vid varje ansökan görs en individuell bedömning om du kan få stöd av personligt ombud. Personligt ombud är en möjlighet men ingen rättighet.

  Tillsammans med dig:

  • Identifierar och formulerar vi dina behov av vård, stöd och service.
  • Tar vi reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar.
  • Söker vi hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina önskemål

  Vi kan vara ett stöd för dig i kontakt med olika myndigheter, sjukvård eller organisationer där målet är att du ska bli mer självständig och vara mer delaktig. Tillsammans med dig vill vi förbättra din livssituation.

  Vi träffar dig där det passar dig bäst, i våra lokaler eller på en annan plats som känns bekväm för dig.

  Vi kan hjälpa dig med mycket men har vissa begränsningar i vårt uppdrag:

  • Vi svarar inte för vård och behandling.
  • Vi beslutar inte om vård och stödinsatser.
  • Vi ersätter inte det arbete som utförs av till exempel godman, förvaltare, boendestöd, kontaktperson.

   
  Hur gör jag för att ansöka/komma i kontakt med Personligt ombud

  Du kan själv kontakta oss eller så ber du någon annan om hjälp med kontakten. Du når oss antingen via vårt kontaktformulär som finns längre ner på sidan eller om du hellre vill kan du ringa oss på 090-77 17 53. Om vi inte har möjlighet att svara just då så kan du lämna ett röstmeddelande så hör vi av oss så snart vi kan.

  När du har ansökt om personligt ombud så träffas vi och du får berätta om din situation och hur du upplever ditt liv samt vad du tänker att vi kan hjälpa till med. Därefter gör vi en bedömning om du kan få stöd av ett personligt ombud.

  Varmt välkommen att höra av dig till oss.

  Vi vill bli bättre, lämna gärna din synpunkt
  eller förslag på vad vi kan göra bättre.