PERSONLIGT OMBUD

Skellefteå – Norsjö

A K T U E L L T

* * *

Skellefteå: 
P.g.a. rådande omständigheter med covid-19 kan vi öppna för nya kontakter, men en viss försiktighet kan vidtagas.

Norsjö: 

KONTAKT  OM

  LITE OM VÅR VERKSAMHET

  Personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar eller till de som under en längre tid lidit av psykisk ohälsa.

  Ombuden arbetar med personligt stöd och samordning av insatser kring klienten. Det kan handla om ekonomi, sysselsättning, psykiatri, myndighetskontakter eller liknande. Vår målsättning är att tillsammans med dig försöka förbättra din livssituation.

  Personligt ombud är ingen myndighet och vi för därför inga journaler. Vi svarar inte för vård och behandling och vår insats är tidsbegränsad.

  Vi kan hjälpa dig med mycket men har vissa begränsningar i vårt uppdrag:

  • Vi svarar inte för vård och behandling.
  • Vi beslutar inte om vård och stödinsatser.
  • Vi ersätter inte det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestöd, personlig assistans eller kontaktperson.

  Besöksadress i Skellefteå: Kanalgatan 51
  Tryck på “gatuadressen” för vägbeskrivning.

  OMBUD

  MIKAEL LINDGREN
  Skellefteå

  070-256 30 27

  NINA WALLSTRÖM
  Skellefteå

  072-452 21 44

  ROLF RUNDSTRÖM
  Skellefteå

  076-136 83 19

  CHRISTEL ERIKSSON
  Norsjö

  076-770 19 18
  0918-140 00 vxl