Lättläst

Lättläst – Vad vi kan göra för dig
Vad kan ett Personligt Ombud göra för Mig?

Tillsammans med Dig tittar vi på Ditt behov av vård, stöd och service.
***
Vi kan vara behjälpliga till att Du får vård, stöd och
service utifrån behov och laglig rätt.
***
Vi kan stödja Dig i kontakten med till exempel Försäkringskassan,
Banker, Arbetsförmedlingen, Vården, Kronofogden, Soc.
***
Vi kan vara behjälpliga till att Dina insatser samordnas
(vi kan dock inte ändra beslut eller överta Ditt ansvar).
***
Personligt ombud är frivilligt och gratis för Dig.
***
Personligt ombud är ingen myndighet.
***
Ditt personliga ombud pratar bara med
personer som Du har godkänt.
***
Ditt personliga ombud
har tystnadsplikt.
***
Ombudets insats är tidsbegränsad.
***

Har Du frågor eller funderingar,
kontakta oss genom formulär, mejl eller telefon.