PERSONLIGT OMBUD

Södra Lappland

För dig i Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Malå, Lycksele, Åsele, Dorotea

AKTUELLT

Info från södra Lapplands PO.

Personligt Ombud i Vilhelmina/Åsele/Dorotea:
P.g.a. hög efterfrågan har personligt ombud i Vilhelmina, Åsele och Dorotea ett tillfälligt intagningsstopp för nya ansökningar.
Vi kommer att uppdatera med information på denna hemsida, när vi får möjlighet att öppna upp för nya ansökningar.  

Personligt ombud i Lycksele/Malå:

Personligt ombud i Storuman/Sorsele:
P.g.a. rådande omständigheter med covid-19 sker den mesta kontakten och erbjuden hjälp och stöd via telefon.

KONTAKT
  OM

  VAD VI GÖR

  Personligt Ombud vänder sig till personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk sjukdom och med svårigheter att få sitt vardagsliv att fungera.

  Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och är fristående från myndigheter.

  Tillsammans med den enskilde läggs en plan för att ge råd, stöd och hjälp till förändring. Det kan handla om ekonomi och bostad, om hälsa och medicinering, om arbete och sysselsättning eller om relationer till familj och vänner.
  Det personliga ombudet är ett stöd i kontakter med olika myndigheter och hjälper den enskilde att få den vård och service man behöver och har rätt till. Ett personligt ombud kostar ingenting.

  • Du kanske känner att du behöver någon att prata med ibland.
  • Kanske har det kört ihop sig med ekonomin och du vill komma igång med att ta itu med och reda upp detta.
  • Du kanske inte är nöjd med ditt boende.
  • Du kanske inte har nått att göra på dagarna.
  • Du kanske vill hitta ett arbete eller börja studera.
  • Du kanske behöver hitta på något att göra på fritiden.
  • Du kanske inte är nöjd med insatserna du får från kommunen och psykiatrin.
  • Du kanske behöver någon att fråga om råd då det kör ihop sig.
  • Kanske behöver du också någon som för din talan när du känner att du inte orkar själv.

  Känner du att du har ett behov av Personligt Ombud så ringer du eller kontaktar oss via hemsidan. Efter det kontaktar någon av oss dej så kan vi träffas och lära känna varandra. Tillsammans försöker vi sedan formulera de behov och önskemål som du har och sedan arbetar vi gemensamt för att genomföra det vi kommit fram till.

  Personligt ombud är ett tidsbegränsat stöd, och när du känner att du nått de mål du satt upp och har ett bättre fungerande liv så avslutar vi så småningom kontakten.

  OMBUD

  PERNILLA ABRAHAMSSON

  Torget 6, 912 81 Vilhelmina
  070-526 48 14
  personligtombud@vilhelmina.se

  Vilhelmina / Åsele / Dorotea

  ANNETTE STAAF-HÖGBERG

  Skolgatan 8, 921 31 Lycksele
  070-200 15 65
  personligtombud@lycksele.se

  Lycksele / Malå

  NINA WALLIN

  Blå Vägen 242, 923 81 Storuman
  070-253 79 57
  personligtombud@storuman.se

  Storuman / Sorsele